Logo firmy Spectra-Laser    głowica pomiarowa miernika mocy lasera         Miernik mocy lasera i Radiometr

Miernik mocy lasera na zakres 10mW i 100mW

Mikroprocesorowe mierniki mocy promieniowania laserowego umożliwiają pomiar mocy wyjściowej laserów, posiadają
sondę zewnętrzną z wbudowanym dużym fotodetektorem (fotoogniwem pomiarowym) krzemowym o średnicy czynnej
Ø 11mm,
czytelny 2 liniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest ustawiona długość fali i mierzona moc.
Miernik wyposażony jest w klawiaturę służącą do podawania długości fali mierzonego lasera (źródła światła),
po jej podaniu program przed wyświetleniem mocy na LCD przemnaża zmierzoną wartość mocy przez odpowiedni współczynnik
czułości detektora dla podanej długości fali, odczytany z wbudowanej pamięci EEPROM.
Wprowadzone do pamięci współczynniki odpowiadają wykresowi czułości zastosowanego detektora (w tym przypadku krzemowego) ich użycie pozwala na precyzyjny pomiar i wyświetlenie mocy, niezależnie od mierzonej długości fali lasera.
Mierniki wyposażone są standardowo w interfejs standardu USB lub opcjonalnie RS232 służący do komunikacji z komputerem nadrzędnym, na którym uruchomiony jest program odbierający dane wysyłane przez miernik i wizualizujący je na ekranie komputera w postaci wykresu mocy w funkcji czasu. Dla modeli USB w komplecie znajduje się również zasilacz z gniazdem USB, umożliwiający pracę miernika bez zasilania z komputera PC, modele z RS232 posiadają osobny zasilacz 6V.
Mierniki dostarczane są z darmowym oprogramowaniem demonstracyjnym, ale można w prosty sposób stworzyć własne oprogramowanie, gdyż protokół komunikacji jest bardzo prosty i szczegółowo opisany w dokumentacji dostarczanej wraz z miernikiem.
Modele z interfejsem komunikacyjnym USB dostarczane są z odpowiednimi sterownikami (driverami) do obsługi USB.
Po podłączeniu miernika i zainstalowaniu na komputerze PC dołączonych sterowników USB, miernik widziany jest w systemie jako kolejny (wirtualny) port szeregowy np. COM3, co umożliwia proste tworzenie oprogramowania w dowolnym języku
(C++, Delphi, Visual Basic, LabView, ...lub bezpośrednio w Win API) bez znajomości obsługi portu USB,
wystarczy znajomość obsługi interfejsu RS232.


Miernik mocy lasera na zakresy 10mW i 100mW

Model Zakres [mW] Rozdzielczość [mW] Zakres widmowy [nm] Interfejs komunikacyjny Temperatura pracy [ºC] Wymiary
Szer., Wys., Dł.
MIER_10_USB 10 0.01 400 - 1100 USB 10 - 40 85 x 35 x 170
MIER_100_USB 100 0.1 400 - 1100 USB 10 - 40 85 x 35 x 170
MIER_PODSTAWKA - - - - - 75 x 51 x 102

Na zamówienie produkujemy Mierniki na inne zakresy mocy i widma.

Podstawka i pręt o dł=100 mm pod sondę miernika
Miernik mocy lasera na zakres 4W, 20W, 60W i 200W

Mikroprocesorowe mierniki mocy promieniowania laserowego umożliwiają pomiar mocy wyjściowej laserów CW średniej mocy,
posiadają pomiarowe głowice termiczne o zakresie czułości widmowej
250nm - 11000nm (0.25µm - 11µm)
o średnicy czynnej
detektora Ø 20mm oraz o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia.
Dopuszczalna gęstość mocy dla powłoki absorpcyjnej
wynosi 23kW/cm2

Miernik posiada czytelny 2 liniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest mierzona moc.
Mierniki wyposażone są standardowo w interfejs standardu USB lub opcjonalnie RS232 służący do komunikacji z komputerem nadrzędnym,
na którym uruchomiony jest program odbierający dane wysyłane przez miernik i wizualizujący je na ekranie komputera w
postaci wykresu mocy w funkcji czasu. Dla modeli USB w komplecie znajduje się również zasilacz z wtyczką USB,
umożliwiający pracę miernika bez zasilania z komputera PC, modele z RS232 posiadają osobny zasilacz 5V.
Mierniki dostarczane są z oprogramowaniem demonstracyjnym, ale można w prosty sposób stworzyć własne oprogramowanie,
gdyż protokół komunikacji jest bardzo prosty i szczegółowo opisany w dokumentacji dostarczanej wraz z miernikiem.
Modele z interfejsem komunikacyjnym USB dostarczane są z odpowiednimi sterownikami (driverami) do obsługi USB.
Po podłączeniu miernika i zainstalowaniu na komputerze PC dołączonych sterowników USB,
miernik widziany jest w systemie jako kolejny (wirtualny) port szeregowy np. COM3,
co umożliwia proste tworzenie oprogramowania w dowolnym języku (C++, Delphi, Visual Basic, LabView, ...lub bezpośrednio w Win API)
bez znajomości obsługi portu USB, wystarczy znajomość obsługi interfejsu RS232.


Miernik mocy lasera z głowicą termiczną (0.25µm - 11µm)

Model Zakres [W] Rozdzielczość [W] Średnica czynna detektora [mm]Zakres widmowy [nm] Interfejs komunikacyjny Temperatura pracy [ºC] Wymiary
Szer., Wys., Dł.
MIER_4W_USB 4 0,001 Ø 20250 - 11000 USB 10 - 40 85 x 35 x 170
MIER_20W_USB 20 0,01 Ø 20250 - 11000 USB 10 - 40 85 x 35 x 170
MIER_60W_USB60*0,02Ø 20250 - 11000USB10 - 4085 x 35 x 170
MIER_200W_USB200**0,1Ø 20250 - 11000USB10 - 4085 x 35 x 170
MIER_PODSTAWKA - - -- - - 75 x 51 x 102
* - przy pomiarze ciągłym (>5s) głowica termiczna musi być chłodzona wodą o temperaturze 22°C i przepływie 1,5L / minutę
** - głowica termiczna musi być chłodzona wodą o temperaturze 22°C i przepływie 1,5L / minutę

Na zamówienie produkujemy Mierniki na inne zakresy mocy i widma.

Podstawka i pręt o dł=100 mm pod sondę miernika
Radiometr

Radiometry umożliwiają pomiar gęstości mocy (mierzą moc optyczną wyrażoną w mW lub W / jednostkę powierzchni cm² lub m² )
promieniowania świetlnego np. słonecznego, laserowego, posiadają głowicę zewnętrzną z zamontowanym detektorem,
czytelny 2 liniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest gęstość mierzonej mocy wyrażona w mW/cm² lub W/m²
głowica detektora wyposażona jest w niskoszumną termoparę radiacyjną wielo-elementową o szerokim zakresie widmowym
0,1µm - 100µm,
pokrywającą zakres od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni, lub przy większych gęstościach mocy detektor termiczny.
Termopara radiacyjna oraz detektor termiczny posiadają płaską charakterystykę czułości w funkcji długości fali w podanych zakresach,
więc nie ma potrzeby korekcji wskazań miernika w zależności od długości fali mierzonego światła.

Termopary radiacyjne zamknięte są hermetycznie, 
wypełnione Argonem i przykryte okienkami wykonanymi z KBr (bromku potasu), Kwarcu UV lub Szafiru,
przy większych gęstościach mocy używamy detektorów termicznych.

Użyteczny zakres widmowy zależy od użytego okienka przykrywającego detektor :

KBr - zakres widmowy 0,2µm - 30µm
Szafir - zakres widmowy 0,1µm - 7µm (detektory używane w naszych miernikach 10mW/cm2)
Kwarc UV - zakres widmowy 0,15µm - 2,6µm i 2,75µm - 4,8µm (detektory używane w naszych miernikach 100mW/cm2 i 500mW/cm2)
Detektor termiczny - zakres widmowy 0,25µm - 11µm (4000mW/cm2)

Radiometry wyposażone są w klawiaturę, która może służyć do zaprogramowania dodatkowych funkcji użytkownika.
Mierniki wyposażone są standardowo w interfejs USB służący do komunikacji z komputerem nadrzędnym, na którym uruchomiony jest program odbierający dane wysyłane przez radiometr i wizualizujący je na ekranie komputera w postaci wykresu gęstości mocy w funkcji czasu.
W komplecie znajduje się również kabel USB i zasilacz z wtyczką USB, umożliwiający samodzielną pracę radiometru bez zasilania z komputera PC,
Radiometry dostarczane są z darmowym oprogramowaniem demonstracyjnym, ale można w prosty sposób stworzyć własne oprogramowanie, gdyż protokół komunikacji jest bardzo prosty i szczegółowo opisany w dokumentacji dostarczanej wraz z przyrządem.
Mierniki dostarczane są z odpowiednimi sterownikami (driverami) do obsługi USB.
Po podłączeniu radiometru i zainstalowaniu na komputerze PC dołączonych sterowników USB, przyrząd widziany jest w systemie jako kolejny (wirtualny) port szeregowy np. COM3, co umożliwia proste tworzenie oprogramowania w dowolnym języku
(C++, Delphi, Visual Basic, LabView, ...lub bezpośrednio w Win API) bez znajomości obsługi portu USB, wystarczy znajomość obsługi interfejsu RS232.Mierniki gęstości promieniowania optycznego - Radiometr


Model Zakres [mW/cm²] Rozdzielczość [mW/cm²] Zakres widmowy Interfejs komunikacyjny Temperatura pracy [ºC] Wymiary
Szer., Wys., Dł. [mm]
RAD_10_USB 10 0.01 100nm - 7000nm* USB 10 - 40 85 x 35 x 170
RAD_100_USB 100 0.1 150nm - 4800nm** USB 10 - 40 85 x 35 x 170
RAD_500_USB5000.1150nm - 4800nm**USB10- 4085 x 35 x 170
RAD_4000_USB40001250nm - 11000nm ***USB10 - 4085 x 35 x 170
RAD_PODSTAWKA - - - - - 75 x 51 x 102

* - zakres widmowy przy standardowym detektorze z okienkiem Szafirowym,
** - detektor przykryty matówką z kwarcu
*** - detektor termiczny

Na zamówienie produkujemy Radiometry na inne zakresy gęstości mocy.

Podstawka i pręt o dł=100 mm pod sondę radiometru