Logo firmy Spectra-Laser


Lampa kalibracyjna Hg


Światłowodowy Oświetlacz Deuterowo ²H (D) - Halogenowy

    Oświetlacz z lampą deuterową służy jako bardzo stabilne, silne źródło światła ultrafioletowego o widmie ciągłym w zakresie UV 185nm - 400nm,
dodatkowo widmo oświetlacza uzupełnione jest lampą halogenową dającą widmo ciągłe w zakresie widzialnym i podczerwieni VIS-IR 400nm-2500nm
Oba źródła światła UV / VIS-IR mogą być niezależnie włączane/wyłączane, a dodatkowo można regulować intensywność świecenia źródła halogenowego.
Oświetlacz wyposażony jest również w elektro-mechaniczną migawkę (SHUTTER) , która zasłania wyjście światła ze światłowodu bez konieczności jego
ręcznego zasłaniania
lub wyłączania lampy deuterowej w celu skalibrowania np. spektrometru.
Oświetlacz wyposażony jest w licznik czasu pracy lampy deuterowej.


Model Zakres widmowy [nm] Moc
lampy D
[W]
Moc halogena
[W]
Czas życia lampy [h]
(50% intens.)
Światłowód kwarcowy UV
DEUTER_UV_VIS_IR_SMA 185-2500 30 102 000 1000µm złącze SMA905
    Widmo Deuter + Halogen            Deuter + Halogen

                                            Widmo lampy Deuterowej ²H (D)                                                                                       Widmo lampy Deuterowej ²H (D) + Halogen


Widmo Deuteru

Widmo Deuteru
²H (D)